Us informen que l’Ajuntament de Barcelona ens ha fet arribar les autoritzacions de senyalització de noves parades de taxi en les següents localitzacions:

ADREÇA                                  CAPACITAT

– Pg. Joan de Borbón, 71   2 taxis en cordó

 

– C/ Aragó, 319 (xamfrá

muntanya-Bessòs amb     2 taxis en

C/ Girona).                           bateria.

 

– C/ Nicaragua, 146-148     2 taxis en cordó

 

– C/ Mallorca 78,( xamfrá

mar-Bessòs amb                2 taxis en

C/ Muntaner)                      bateria.

 

– C/ Pamplona, 53-55         2 taxis en cordó

 

– C/ Girona, 12-18               2 taxis en cordó